Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on heinäkuu, 2022.

Ukrainan sota - ylivoimainen este ja sovitteluperuste

  Muutokset maailman tilanteessa vaikuttavat myös  oikeustoimien tulkintaan. Ukrainan sodalla on monenlaisia  vaikutuksia sopimusten toteuttamismahdollisuuksiin. Sodasta  tai sen johdosta määrätyistä pakotteista voi olla seurauksena,  ettei esimerkiksi raaka-ainetoimitusten estyessä toinen  sopijapuoli voi täyttää sopimustaan. Oikeudellista tulkintaa  vaikeuttaa sekin, että koronapandemiasta johtuen joidenkin  sopimusten mukaiset toimitukset ovat jo aikaisemmin estyneet  tai ainakin vakavasti häiriintyneet. Oman vaikeutensa pohdintoihin tuovat maailmantalouden  globalisoitumisesta aiheutuvat riskit, joista esimerkkinä on Ever  Given -konttilaivan juuttuminen Suezin kanavaan ja siitä a iheutuneet tuotantoketjujen katkeamisiin johtaneet sellaiset  häiriöt, jotka ovat estäneet tai merkittävästi hidastaneet monien sopimusten oikea-aikaista toteutumista.  Uudessa tilanteessa joidenkin oikeudellisten rakenteiden  tulkinta saattaa olla hyvinkin haastavaa. Ylivoimainen este Ylivoimainen este o